YaPEIM GOLD

YaPEIM Gold adalah sebuah syarikat di bawah Yayaysan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) yang menjalankan perniagaan jual dan beli emas. YaPEIM Gold mensasarkan untuk menjadi peneraju pasaran emas Muslim serta alternatif terbaik bagi pemilikan produk emas.
Tarikh kemaskini : 18/04/2024

KENAPA YaPEIM GOLD?

Produk Emas Premium pada harga rendah

YaPEIM Gold menyediakan produk emas pada harga berpatutan iaitu barangan kemas preloved tanpa upah serta barang kemas baru dengan upah yang rendah.

Patuh Syariah

YaPEIM Gold memastikan prosedur produksi, jual dan beli emas adalah mengikut kepatuhan syariah yang nasihatkan oleh Panel Syariah YaPEIM.

Mudah Berurusan

Di YaPEIM Gold, pegawai jualan dilatih untuk memberikan perkhidmatan jualan yang mesra dan berhemah serta memudahkan urusan pelanggan kami.

Sokongan kepada kebajikan YaPEIM

YaPEIM Gold mengamalkan perkongsian keuntungan yang strategik dengan YaPEIM yang mengembalikan keuntungan dalam bentuk sumbangan kebajikan kepada masyarakat kumpulan sasar.

#INGATEMASINGATYaPEIMGOLD

Play Video

Album simpanan koleksi Goldbar / Goldcoin anda. 64 slot simpanan kad. Pembelian dengan sales person rasmi YaPEIM Gold